De Lactatiekundige  

Er kunnen bijzondere omstandigheden of problemen zijn, waarbij specifieke kennis en ervaring nodig zijn. Lactatiekundigen zijn opgeleid om u hierbij te adviseren en te begeleiden. Over het algemeen geldt, hoe sneller een probleem wordt gesignaleerd en  met de juiste adviezen wordt benaderd, hoe eerder het probleem opgelost kan worden.

Borstvoeding vraagt in het begin veel tijd en  aandacht (vooral in de eerste week kunt u  er meer tijd voor nemen aangezien er hulp van de kraamzorg is). De eerste weken zijn eigenlijk oefenweken waarin u en uw baby steeds meer ervaring opdoen en de borstvoeding steeds gemakkelijker gaat.  Een goede voorbereiding samen met uw partner is dan ook aan te bevelen en zal jullie zelfvertrouwen geven. Door het gedrag en signalen van jullie baby te leren herkennen, kunnen veel problemen voorkomen worden.

U wilt het beste voor uw kind: borstvoeding.  Informatie vindt u in boeken, op internet en u hoort ervaringen van anderen. Voor deskundige hulp en advies kunt u terecht bij de lactatiekundige.